Ładowanie

Oferta

Start/Oferta
Do naszych kluczowych produktów należą:
betonowanie ślizgowe, naprawy nawierzchni i uszczelnianie.
Betonowanie ślizgowe jest najnowocześniejszą metodą budowy odwodnienia powierzchniowego dróg wykorzystywaną na całym świecie. Znacząco przewyższa budowanie przy pomocy elementów prefabrykowanych z kilku powodów:

redukcja kosztów

wysoka wydajność

rygorystyczny proces kontroli jakości

większa trwałość gotowego produktu

bardziej ekologiczne wykonanie

w pełni zautomatyzowany proces nie wymagający prowadzenia prac manualnych

zwrotność maszyn, możliwość wykonania ścieków o małych promieniach łuku

SLIPFORM na podstawie dekady doświadczeń przy realizacji projektów udziela naszym Klientom wszelkich możliwych informacji na temat betonowania ślizgowego oraz najbardziej efektywnych metod obniżających koszty inwestycji i przyspieszających wykonanie prac.

SLIPFORM  posiada największą w kraju flotę układarek nawierzchni ślizgowych. Mamy doświadczenie w wykonaniu ponad 650 km produktów. Zawsze jedna z naszych maszyn pozostaje w odwodzie, nieobjęta kontraktem, żeby nasze zlecenia zawsze mogły być zrealizowane w terminie.

Porozmawiaj z ekspertem

Oferujmy szereg systemów odwodnienia powierzchniowego i jesteśmy w stanie zaoferować konfiguracje rozkładarek oraz formy ślizgowe przystosowane do zrealizowania każdego zlecenia. Systemy odwodnienia powierzchniowego są wykonywane na warstwie podbudowy przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grubość wykonanego ścieku jest równa grubości warstw bitumicznych nawierzchni drogi. Możliwe jest także wykonanie systemów odwodnienia powierzchniowego wzdłuż wykonanej nawierzchni drogi. Beton wykorzystywany do wykonania odwodnienia drogowego jest klasy C30/37. Na życzenie klienta stosujemy betony wyższych klas.

Przy zleceniach, gdzie zastępujemy standardowe elementy prefabrykowane, zarówno ława, jak i element są wykonywane jako monolit. Ciężar systemu wykonanego metodą betonowania ślizgowego nie wymaga konstrukcji oporu.

Porozmawiaj z ekspertem
Betonowa Bariera Ciągła to jeden z głównych produktów oferowanych przez SLIPFORM. To rozwiązanie jest stosowane na głównych autostradach całej Europy, a jego trwałość sięga aż 50 lat. Wymaga jedynie prostego fundamentu i jest wykonywana bezpośrednio na warstwie bitumicznej bądź betonowej układanej na warstwie kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Wykonujemy ją podczas pełni zautomatyzowanego procesu betonowania ślizgowego charakteryzującego się wysoką wydajnością i rygorystyczną kontrolą jakości. Dla wszystkich odmian Betonowej Bariery Ciągłej opracowane zostały szczegółowe rysunki konstrukcyjne, wytyczne projektowe i raporty z zastosowań.

W swojej ofercie posiadamy 6 typów barier:

LT205 – Bariera Jednostronna H2W2B & H2W1B

LT106 – Bariera Obustronna H2W2B

LT105 – Bariera Jednostronna H2W1B

LT102 – Bariera Obustronna H2W1C

LT103 – Bariera Obustronna H2W2C

LT104 – Bariera Obustronna H4b W2C

Czasami konieczne jest wykonanie specyficznych odcinków Betonowej Bariery Ciągłej takich jak rozwidlenia, odcinki przejściowe, odcinki początkowe lub końcowe w tradycyjnym deskowaniu stałym. SLIPFORM wykorzystuje do tego rodzaju prac specjalnie opracowany modularny system stalowych deskowań stałych instalowanych przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

SLIPFORM oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę projektu rozpoczynając od doradztwa na etapie projektowania i wykonania. Nasze szczegółowe rysunki konstrukcyjne pokazują przebieg bariery, sposób wykonania, konfigurację rozkładarki i ostateczny efekt. Procedury kontroli jakości, bezpieczeństwo naszych prac oraz ograniczanie ich wpływu na środowisko naturalne są kluczowe dla SLIPFORM. Dlatego procedury dostosowujemy indywidualnie do każdego z naszych projektów.

Porozmawiaj z ekspertem